pielęgniarka

Pielęgniarz / pielęgniarka – zawór przyszłości? Czemu nie?

Pielęgniarka według dawnego stereotypu, to kobieta w czepku na głowie, pijąca kawę z grymasem na twarzy, której praca polega na robieniu zastrzyków i wykonywaniu poleceń lekarza. Ostatnie dekady zmieniły jednak obraz współczesnej pielęgniarki oraz warunki pracy, w jakich pracuje. Co raz więcej w tym zawodzie pracuje również mężczyzn. Czy warto ubiegać się o tą posadę? Jakie mogą być korzyści z jej wykonywania?

Aby zostać pielęgniarką/ pielęgniarzem i pracować w zawodzie należy ukończyć minimum studia licencjackie na uczelni medycznej. Trwają one zwykle 3 lata. Po tym okresie zdecydowana większość absolwentów udaje się również na studia magisterskie. Po ukończeniu studiów pielęgniarka / pielęgniarz może również korzystać ze specjalizacji, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Ich liczba i profil jest bardzo zróżnicowany w zależności od tego w jakiej dziedzinie medycyny osoba zainteresowana chce pracować. Współczesny absolwent studiów pielęgniarskich to osoba, która nie tylko wykonuje zlecenia lekarskie ale przede wszystkim samodzielnie uczestniczy w procesie diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym i proedukacyjnym pacjenta.

Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek/pielęgniarzy w ostatnich latach jest dość mocno widoczny. Prawdopodobnie płace w tym zawodzie będą miały tendencję wzrostowe. Powodem tego jest ciągłe odchodzenie starszych pracowników na emerytury przy małej ilości osób mogących ich zastąpić. Zapotrzebowanie w szpitalach na personel z kolei będzie coraz większe ze względu na starzenie się społeczeństwa. Nowe miejsca pracy powiększają się w zastraszającym tempie dlatego państwo powinno znaleźć sposób na zachęcenie młodych ludzi do podjęcia tego pięknego zawodu.

Praca w szpitalu na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza może liczyć się z pewnymi benefitami. Dodatki socjalne na święta, wakacje i inne mogą być sporą zachętą do podjęcia pracy w takim miejscu. Praca na zmiany wiąże się również z dodatkowym wynagrodzeniem, które obejmuje prace w noce i święta.

Współczesne pielęgniarstwo jest obszarem w medycynie, które stanowi kluczowy trzon w opiece nad pacjentem, dlatego państwo powinno zrobić wszystko aby był to zawód doceniany. Jest to zawód zaufania społecznego dlatego wynagrodzenie pielęgniarki/pielęgniarza powinno być adekwatne do wykształcenia i ryzyka zawodowego. Ma ono tendencje wzrostową. Jest to niewątpliwie zawód przyszłości ponieważ deficyt ludzi wykształconym w tym kierunku sprawi, że będzie to profesja coraz bardziej pożądana i prestiżowa.