Gospodarka to w tym przypadku bardzo charakterystyczny oraz bardzo często spotykany termin. Nikogo w takim przypadku i przy takich okolicznościach nie powinien dziwić fakt, że gospodarka jest bezpośrednio kojarzona z działalnością gospodarczą państw. Jest to zbiór uwarunkowań, które również odnosi asie do przemysłu. Istnieje wiele działów gospodarczych. Zajmijmy się jednak w tym wypadku jedynie podziałem gospodarki na zasięg, zakres oraz terytoria. Jak możemy się domyśleć, każdy większy oraz powszechniejszy podział jakiegoś terminu jest bardzo ważny i respektowany a całym świecie. Tak samo jest w tym przypadku z gospodarką, która dzieli się na wiele tego typu terminologii i zagadnień. Jednak jeżeli chodzi o terytorialny podział zasięgu, to nikogo nie powinien dziwić fakt, że dzielimy gospodarkę na światową i gospodarkę krajową. Każdy przedstawiony bezpośrednio termin jest ważny i istotny. Nie dziwi w takim przypadku fakt, że spotykane są one na całym świecie bardzo powszechnie.