Jednak prowadzenie Irmy to nie jest droga usłana różami. Można powiedzieć, że to droga, która w tym przypadku może nastręczać wielu problemów oraz wielu podłą mań dla przedsiębiorcy, który musi nie kiedy podejmować trudne czynności i trudne decyzje. Niestety nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Nikogo tu tajnie powinien dziwić fakt, że czasami w firmach są zwolnienia, czasami zmienia się etat, a czasami po prostu zmniejsza się godziny pracy. Wszystko to dzieje się w kryzysowych sytuacjach, na które niestety nie zawsze przedsiębiorca ma wpływ. W takim przypadku można powiedzieć ,że jest to uwarunkowane bezpośrednio wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jeżeli prowadzimy dobrze firmę wewnętrznie, to jedynie zagrażają nam czynniki zewnętrzne takie jak konkurencja lub kryzys gospodarczy. Inne problemy nie wchodzą w grę. Nikogo nie dziwi jednak fakt, ż jeżeli źle prowadzimy firmę, to nasze przedsiębiorstwo sie długo nie utrzyma na danej pozycji. Niestety takimi prawami to wszystko się kieruje.